Svenska Handbollfans styrelse 2019. Foto: Jan Lindén

Årsmötet 2020

Föreningen Svenska Handbollfans hade sitt årsmöte söndag 23 februari på Konditori Bisquet på Söder i Stockholm. Protokollet från mötet kommer så snart det är justerat att publiceras här.

Mötet i korthet:


Styrelsen 2020

Årsmötet valde följande personer:
 • Ordförande: Paul Grengel (omvald på 1 år)
 • Ledamot: Ann-Britt Furugård (omvald på 2 år)
 • Ledamot: Björn Runströmer (omvald på 2 år)
 • Ledamot: Magnus Elmgren (nyvald på 2 år)
 • Ledamot: Agneta Kampenborg Ekström (1 år kvar på mandatperioden)
 • Ledamot: Tony Sonebäck (1 år kvar på mandatperioden)
 • Ledamot: Jessica Söderman (1 år kvar på mandatperioden)
Frej Söderlund har avsagt sig omval och tackades av under mötet för en mycket förtjänstfull insats i styrelsen.
 • Suppleant: Lennart Roth (omvald 1 år)
 • Suppleant: Eja Linnell (omval 1 år)
 • Revisor: Eva Karlsson Norman (omvald 1 år)
 • Revisorssuppleant: Äcke Ohlsson (omvald 1 år)
Budgeten för 2020 godkändes.