Årsmötet 2022

Fr v: Tony Sonebäck, Björn Runströmer, Catarina Bergström och Lena Borg. Foto: Jan Lindén

Årsmötet genomfördes den 27 februari på Café Biscuit på Södermalm i Stockholm.

Följande styrelse valdes för verksamhetsåret 2022.

 • Ordförande: Catarina Bergström (nyvald på 1 år)
 • Ledamot: Björn Runströmer (omvald 2 år)
 • Ledamot: Lena Borg (nyvald 2 år)
 • Ledamot: Tony Sonebäck (1 år kvar på mandatperioden)
 • Ledamot: Anna-Karin Jernström (nyvald 2 år)
 • Ledamot: Jan Malmström (fyllnadsval 1 år)
 • Ledamot: Rickard Hedebäck (fyllnadsval 1 år)
 • Suppleant: Ann-Britt Furugård (nyvald 1 år)
 • Suppleant: Tommy Dahlberg (nyvald 1 år)
 • Revisor: Evert Berglund (omvald 1 år)
 • Revisorssuppleant: Jonny Sander (nyvald 1 år)
 • Valberedning: Jan Wigren och Eva Älgekrans och Paul Grengel (samtliga omvalda)

Vi tackar de frånvarande styrelsemedlemmarna Mats Norrstad, avgående ordförande, och Valja Agurén, avgående sekreterare, för bra genomfört arbete under året som gått.