Årsmötet 2023

Årsmötet genomfördes den 26 februari på Café Biscuit på Södermalm i Stockholm.

Följande styrelse valdes för verksamhetsåret 2023.

 • Ordförande: Lena Borg (nyval 1 år)
 • Ledamot: Catarina Bergström (fyllnadsval 1 år)
 • Ledamot: Tony Sonebäck (omval 2 år)
 • Ledamot: Bengt Martinsson (nyval 2 år)
 • Ledamot:  Ann-Britt Furugård (nyval 2 år)
 • Ledamot: Thomas Wiik (fyllnadsval 1 år)
 • Ledamot: Lars Magnusson (fyllnadsval 1 år)
 • Suppleant: Björn Runströmer (nyval 1 år)
 • Suppleant: Anders Nilsson (nyval 1 år)
 • Revisor: Evert Berglund (omval 1 år)
 • Revisorssuppleant: Jonny Sander (omval 1 år)
 • Valberedning: Eva Älgekrans (ordförande, omval)), Jan Kardell (nyval) och Boel Petersson (nyval)

5/7 av styrelsen 2023. Fr v Anders Nilsson, Ann-Britt Furugård, Catarina Bergström, Thomas Wiik, Björn Runströmer. Foto: Jan Lindén

Avtackningar

Under årsmötet tackades två personer av efter förtjänstfullt arbete inom Svenska Handbollfans. Dels Rickard "Rille" Hedebäck efter ett år som ledamot i styrelsen, dels Jan Wigren som lämnar sin post som ordförande i valberedningen.

Catarina Bergström och Jan Wigren. Foto: Jan Lindén
Catarina Bergström och Rickard "Rille" Hedebäck. Foto: Jan Lindén