Årsmötet 2024

Svenska Handbollfans årsmöte hölls den 24 mars 2024 på Café Biscuit i Stockholm. Ralf Lundberg ledde årsmötet på ett föredömligt sätt tillsammans med mötets sekreterare Frej Söderlund. Protokollet var nästan färdigskrivet när slutsignalen gick! Våra två trotjänare är stabila i sina roller som mötesledare. 

Följande styrelse valdes

 • Ordförande Lena Borg, omval 1 år.
 • Ledamot Boel Petersson, nyval 2 år
 • Ledamot Kia Karlsson, nyval 2 år
 • Ledamot Lars Magnusson, omval 2 år

Ledamöterna Ann-Britt Furugård, Tony Sonebäck och Bengt Martinsson har ett år kvar på sin mandattid.

 • Suppleant Catarina Bergström, nyval 1 år
 • Suppleant Ewa-Lotta Kampenborg, nyval 1 år
 • Revisor Evert Berglund omval 1
 • Revisorssuppleant Jonny Sander, omval 1 år

Valberedningen

 • Ordförande Eva Älgekrans, omval 1 år
 • Ledamot Lars-Åke Wikensjö
 • Ledamot Thomas Björn

Avtackning

Vid årsmötet avtackades avgående ledamöter. Ett speciellt stort tack riktades till en av Svenska Handbollfans grundare, Björn Runströmer, som efter 9 år i föreningen går vidare med nya uppdrag.

Svenska Handbollfans styrelse 2024, fr v: Lena Borg (ordförande), Bengt Martinsson, Catarina Bergström, Ewa-Lotta Kampenborg, Tony Sonebäck, Ann-Britt Carlsson, Kia Karlsson. Saknas på bilden gör Lars Magnusson och Boel Petersson. Foto: Janne Carlstedt