Svenska Handbollfans integritetspolicy

Behandling av personuppgifter inom Svenska Handbollfans enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Svenska Handbollfans samlar personer som är intresserade av att stötta Sveriges Handbollslandslag, herrar och damer på seniornivå. Dessa personer kommer från hela Sverige. För att kunna ge god service, organisera medlemsregistret och anpassade erbjudanden genomför vi automatisk behandling av medlemmars personuppgifter. Det kan handla om att kunna skicka information om medlemskapet inklusive årsavgift och olika träffar samt arrangemang i samband med landskamper, mästerskap eller kval till dessa. Även information om årsmöten och enskilda händelser.

Samtycket till databehandling av personuppgifter. Vad det innebär samt vilka personuppgifter vi använder vid profilering:

Från och med den 25 maj 2018, då EU:s nya dataskyddsförordning (GDPR) trädde i kraft, krävs ditt samtycke till sådan behandling av personuppgifter, eller profilering, som det uttrycks i dataskyddsförordningen (se även https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/dataskyddsforordningen/de-registrerades-rattigheter/automatiserad-behandling/)

Dataskyddsförordningen GDPR ersätter personuppgiftslagen, PUL och harmoniserar personuppgifts integritetsskyddet inom EU/ESS. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke eller begära ändringar av de uppgifter vi har om dig. Nedan beskriver vi hur vi gör när vi profilerar och förklarar varför vi ber om ditt samtycke.

Notera att ditt aktiva samtycke är en förutsättning för att vi även framgent ska kunna förse dig med relevanta utskick och erbjudanden. Ditt samtycke betraktar vi att vi fått av dej när du skickar in dina personuppgifter till Svenska Handbollfans och när du betalar årsavgiften.

Fakta om vilken information vi använder för att profilera:

För att säkerställa relevansen i våra utskick och erbjudanden använder vi oss av information som du angivit vid ansökan (eller när du uppdaterat dessa) om medlemskap:

 • Dina kontaktuppgifter (namn, postadress, telnr, födelseår och mailadress)
 • Datum då du betalat medlemsavgiften
 • När du betalar årsavgiften eller ansöker om medlemskap godkänner du våran policy avseende personuppgifter enligt samma policy

Vår ambition är att aldrig använda personuppgifter i större utsträckning än vad som krävs för att bibehålla relevansen i kommunikationen med dig. Vi kommer att utvärdera vår personuppgiftsanvändning fortlöpande och skulle vi utöka mängden profileringsdata kommer vi att berätta det för dig.

Du kan när som helst återkalla samtycket genom att kontakta oss via vår hemsida www.svenskahandbollfans.se.
 
Krav i personuppgiftslagen och dataskyddsförordningen

Svenska Handbollfans är en ideell förening och har inflytande över hur personuppgifter behandlas. Detta innebär också att föreningen är personuppgiftsansvarig och ansvarig för att säkerställa samtycke till profileringen.
 
Personuppgiftsbiträdesavtal

Om någon utanför Svenska Handbollfans använder eller lagrar de personuppgifter som Svenska Handbollfans samlar in blir denna ett så kallade personuppgiftsbiträde. Det är Svenska Handbollfans ansvar att upprätta ett biträdesavtal med dessa som Svenska Handbollfans samarbetar med för att reglera hur dessa uppgifter hanteras.

Enligt GDPR ska biträdesavtalet reglera att biträdet:

 • Bara behandlar personuppgifter enligt dokumenterat avtal.
 • Se till att alla som behandlar uppgifterna har åtagit sig att iaktta konfidentialitet.
 • Upprätthåller en anpassat hög säkerhetsnivå såväl med rutiner som i utrustning.
 • Låter den ansvariga godkänna eventuella underbiträden samt tecknar biträdesavtal om biträde anlitas.
 • Bistår den ansvariga när någon registrerad vill utnyttja sina rättigheter.
 • Bistår den ansvariga kring säkerhet, dataintrång och andra skyldigheter.
 • Radera eller återlämna data vid avtalets upphörande.
 • Ge den ansvariga möjlighet att kontrollera att biträdet fullföljer sina skyldigheter ovan.


Vilka biträden har Svenska Handbollfans för närvarande (maj 2018):

 • Svenska Handbollfans lagrar personuppgifter som vi samlat in hos det företag som vi använder i vårt ekonomisystem. Detta företag heter Fortnox. I och med att vi betalar licens för att använda Fortnox ekonomisystem godkänner vi Fortnox som personuppgiftsbiträde. Fortnox ekonomi sparar våra personuppgifter i molnet och ansvarar för att reglera uppgifterna enligt ovan.

Så här ser Svenska Handbollfans på det uppdaterade integritetsskyddet

 • Vi samlar bara in de personuppgifter vi behöver för att kunna tillhandahålla våra tjänster och bedriva vår verksamhet
 • Vi skyddar de personuppgifter vi samlat in
 • Vi använder bara de insamlade personuppgifterna för det syfte det samlats in för
 • Vi tar bort de personuppgifter vi inte längre behöver
 • Vi informerar de som behöver registreras hur och när vi samlar in personuppgifter.
 • Vi informerar berörda parter så som registrerade och utpekade myndigheter om en incident skulle uppstå relaterat till vår behandling av personuppgifter
 • Du kan när som helst återta ditt samtycke, begära att dina uppgifter raderas eller uppdateras och att få upplysning om vilka uppgifter vi har om dig.

Vilka kan få tillgång till de personuppgifter Svenska Handbollfans samlat in?

 • Förutom de som ovan beskrivits som personuppgiftsbiträden får styrelsemedlemmar inom Svenska Handbollfans regelbundet upplysningar om vilka medlemmar vi har och kontaktuppgifter för dessa. Detta görs för att styrelsemedlemmarna skall kunna uppfylla sina åtaganden inom sällskapet.
 • Myndigheter, om det krävs enligt domstolsbeslut eller gällande lagstiftning.
samlar personer som är intresserade av att stötta Sveriges Handbollslandslag, herrar och damer på seniornivå. Dessa personer kommer från hela Sverige. För att kunna ge god service, organisera medlemsregistret och anpassade erbjudanden genomför vi automatisk behandling av medlemmars personuppgifter. Det kan handla om att kunna skicka information om medlemskapet inklusive årsavgift och olika träffar samt arrangemang i samband med landskamper, mästerskap eller kval till dessa. Även information om årsmöten och enskilda händelser.

Samtycket till databehandling av personuppgifter. Vad det innebär samt vilka personuppgifter vi använder vid profilering:

Från och med den 25 maj 2018, då EU:s nya dataskyddsförordning (GDPR) trädde i kraft, krävs ditt samtycke till sådan behandling av personuppgifter, eller profilering, som det uttrycks i dataskyddsförordningen (se även https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/dataskyddsforordningen/de-registrerades-rattigheter/automatiserad-behandling/)

Dataskyddsförordningen GDPR ersätter personuppgiftslagen, PUL och harmoniserar personuppgifts integritetsskyddet inom EU/ESS. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke eller begära ändringar av de uppgifter vi har om dig. Nedan beskriver vi hur vi gör när vi profilerar och förklarar varför vi ber om ditt samtycke.

Notera att ditt aktiva samtycke är en förutsättning för att vi även framgent ska kunna förse dig med relevanta utskick och erbjudanden. Ditt samtycke betraktar vi att vi fått av dej när du skickar in dina personuppgifter till Svenska Handbollfans och när du betalar årsavgiften.

Fakta om vilken information vi använder för att profilera:

För att säkerställa relevansen i våra utskick och erbjudanden använder vi oss av information som du angivit vid ansökan (eller när du uppdaterat dessa) om medlemskap:

 • Dina kontaktuppgifter (namn, postadress, telnr, födelseår och mailadress)
 • Datum då du betalat medlemsavgiften
 • När du betalar årsavgiften eller ansöker om medlemskap godkänner du våran policy avseende personuppgifter enligt samma policy

Vår ambition är att aldrig använda personuppgifter i större utsträckning än vad som krävs för att bibehålla relevansen i kommunikationen med dig. Vi kommer att utvärdera vår personuppgiftsanvändning fortlöpande och skulle vi utöka mängden profileringsdata kommer vi att berätta det för dig.

Du kan när som helst återkalla samtycket genom att kontakta oss via vår hemsida www.svenskahandbollfans.se.
 
Krav i personuppgiftslagen och dataskyddsförordningen

Svenska Handbollfans är en ideell förening och har inflytande över hur personuppgifter behandlas. Detta innebär också att föreningen är personuppgiftsansvarig och ansvarig för att säkerställa samtycke till profileringen.
 
Personuppgiftsbiträdesavtal

Om någon utanför Svenska Handbollfans använder eller lagrar de personuppgifter som Svenska Handbollfans samlar in blir denna ett så kallade personuppgiftsbiträde. Det är Svenska Handbollfans ansvar att upprätta ett biträdesavtal med dessa som Svenska Handbollfans samarbetar med för att reglera hur dessa uppgifter hanteras.

Enligt GDPR ska biträdesavtalet reglera att biträdet:

 • Bara behandlar personuppgifter enligt dokumenterat avtal.
 • Se till att alla som behandlar uppgifterna har åtagit sig att iaktta konfidentialitet.
 • Upprätthåller en anpassat hög säkerhetsnivå såväl med rutiner som i utrustning.
 • Låter den ansvariga godkänna eventuella underbiträden samt tecknar biträdesavtal om biträde anlitas.
 • Bistår den ansvariga när någon registrerad vill utnyttja sina rättigheter.
 • Bistår den ansvariga kring säkerhet, dataintrång och andra skyldigheter.
 • Radera eller återlämna data vid avtalets upphörande.
 • Ge den ansvariga möjlighet att kontrollera att biträdet fullföljer sina skyldigheter ovan.


Vilka biträden har Svenska Handbollfans för närvarande (maj 2018):

 • Svenska Handbollfans lagrar personuppgifter som vi samlat in hos det företag som vi använder i vårt ekonomisystem. Detta företag heter Fortnox. I och med att vi betalar licens för att använda Fortnox ekonomisystem godkänner vi Fortnox som personuppgiftsbiträde. Fortnox ekonomi sparar våra personuppgifter i molnet och ansvarar för att reglera uppgifterna enligt ovan.

Så här ser Svenska Handbollfans på det uppdaterade integritetsskyddet

 • Vi samlar bara in de personuppgifter vi behöver för att kunna tillhandahålla våra tjänster och bedriva vår verksamhet
 • Vi skyddar de personuppgifter vi samlat in
 • Vi använder bara de insamlade personuppgifterna för det syfte det samlats in för
 • Vi tar bort de personuppgifter vi inte längre behöver
 • Vi informerar de som behöver registreras hur och när vi samlar in personuppgifter.
 • Vi informerar berörda parter så som registrerade och utpekade myndigheter om en incident skulle uppstå relaterat till vår behandling av personuppgifter
 • Du kan när som helst återta ditt samtycke, begära att dina uppgifter raderas eller uppdateras och att få upplysning om vilka uppgifter vi har om dig.

Vilka kan få tillgång till de personuppgifter Svenska Handbollfans samlat in?

 • Förutom de som ovan beskrivits som personuppgiftsbiträden får styrelsemedlemmar inom Svenska Handbollfans regelbundet upplysningar om vilka medlemmar vi har och kontaktuppgifter för dessa. Detta görs för att styrelsemedlemmarna skall kunna uppfylla sina åtaganden inom sällskapet.
 • Myndigheter, om det krävs enligt domstolsbeslut eller gällande lagstiftning.